Istoric

UN SFERT DE VEAC…

        Uniunea Sindicatelor Independente din Învățământ Dolj s-a înfiinţat în data de 16 martie 1990, moment în care s-a declanşat procesul de constituire a organizației ca persoană juridică. În 23 martie 1990, USII Dolj a obținut personalitatea juridică în baza sentinţei civile nr. 171/PJ/1990, emisă de Judecătoria Craiova. Tot în luna martie 1990 a avut loc Adunarea Generală a USII Dolj, care a elaborat documentul intitulat ,,Platforma Program”.

La data constituiri, 01.04.1990, organizaţia noastră sindicală avea 1186 de membri din 13 licee şi 13 şcoli generale. Primul Comitet de Conducere a avut următoarea conponență:

 • Constantin Rada – preşedinte;
 • Viviana Iacob – secretar;
 • Mihai Budişteanu – vicepreşedinte;
 • Gabriela Guţu – vicepreşedinte;
 • Gheorghe Cismaru – vicepreşedinte;
 • Ion Stănciulescu – vicepreşedinte;
 • Victor Păduraru – contabil.

Conferinţa de constituire a USII Dolj a aprobat şi afilierea la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ.

Prezentarea organizaţiei

În prezent, Uniunea Sindicatelor Independente din Învățământ Dolj are peste 4400 de membri proveniţi din 4 colegii naţionale, un colegiu tehnic, 8 licee teoretice, un liceu cu program sportiv, 18 licee și licee tehnologice, 4 școli speciale, Palatul și cluburi ale copiilor, 83 şcoli gimnaziale și 25 de grădiniţe.

Pentru a veni în sprijinul membrilor noştri de sindicat s-a luat iniţiativa înfiinţării unui C.A.R. la nivelul organizaţiei. În prezent numără peste 1000 de membri care primesc anual împrumuturi de peste 650.000 de lei.

Activitatea USII Dolj se desfăşoară în incinta ISJ Dolj, dispunând de spaţii şi dotări adecvate.

Prezentarea activităţii organizaţiei

Încă de la constituire, o preocupare constantă a USII Dolj a fost lupta dusă cu toate organismele locale şi centrale pentru obţinerea şi menţinerea drepturilor membrilor de sindicat, modificarea legislaţiei, precum şi creşterea numărului de membri, prin acţiuni oportune, specifice luptei sindicale.

O dovadă a eficienţei activităţii desfăşurate o constituie faptul că în prezent USII Dolj a devenit cea mai puternică organizaţie sindicală din învăţământul preuniversitar doljean. Eficienţa muncii se reflectă atât în numărul de procese câştigate cât şi în iniţiativele ce reflectă apărarea constantă a drepturilor din Contractul Colectiv de Muncă, precum asigurarea îndeplinirii drepturilor legale de muncă şi protecţia muncii, a asistenţei şi protecţiei sociale. USII Dolj a participat la toate acţiunile de protest organizate de FSLI printre care amintim greva din anul 2000 când, după 5 săptămâni am obţinut majorarea salariilor cu 81%. De asemenea greva din anul 2005 când, după 3 săptămâni am obţinut 1,2 miliarde de euro, bani folosiţi pentru infrastructură în învăţământ.

USII Dolj a fost participant activ (150-200 de persoane) la marile mitinguri organizate de FSLI. Amintim aici, mitingul din 2003 când au participat 20 000 de persoane pentru a susţine iniţiativa legislativă a FSLI pentru modificarea Legii Învăţământului prin care s-a aprobat 6% din PIB pentru educaţie.

Organizaţia noastră a fost primul sindicat din învăţământ şi nu numai, care a ales calea justiţiei pentru obţinerea unor drepturi. Dintre procesele câştigate, amintim:

 • Procesul privind sporul de zonă din 1997;
 • Procesul desfăşurat între 1999-2001, în urma căruia s-a câştigat cca. 1 miliard de lei ca dobândă pentru neplata la timp a salariilor;
 • Procesul privind aplicarea sporurilor la salariul de bază şi nu la salariul de bază al funcţiei didactice, desfăşurat în perioada 2005-2006;
 • Procesul privind aplicarea legii 220, începând de la 1 ianuarie 2007;
 • Procesul privind tranşele suplimentare de vechime la categoriile de vechime de peste 30 de ani;
 • Procesul privind aplicarea Contractului Colectiv de Muncă Unic la nivel naţional în ceea ce priveşte stabilirea salariului minim;
 • Obţinerea în instanţă a plăţii celor două ore prestate săptămânal de educatori, învăţători şi institutori cu gradul didactic I şi peste 25 de ani vechime;
 • Procesul pentru aplicarea Legii nr.221/ 2008 și a Legii nr. 330 / 2010.

USII Dolj s-a preocupat constant de formarea continuă şi perfecţionarea membrilor săi. Astfel, liderii de sindicat au participat anual la un stagiu de perfecţionare sindicală, urmând ca experienţa acumulată să le folosească în activitatea din organizaţiile proprii.

La nivelul F.S.L.I. am obținut un proiect POSDRU de 1,5 milioane de euro, prin care, la nivelul regiunii Sud – Vest Craiova au fost pregătite 120 de cade didactice în domeniul ,,Asigurarea Internă a Calității” (peste 40 în Dolj). De asemenea, printr-un proiect finanțat de Guvernul Norvegian am obținut 600 de mii de euro, prin care am pregătit, la nivel de regiune, 120 de cadre didactice în domeniul securității și sănătății în muncă (60 din Dolj).

Am fost inițiatorii înfiinţării Centrului Regional de Formare Sindicală Craiova, din care fac parte și organizaţiile sindicale din judeţele Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea.

Avem o relaţie de colaborare permanentă cu partenerii comunitari (consiliile locale, Consiliul Judeţean Dolj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Casa Corpului Didactic Dolj).

În sprijinul membrilor noştri de sindicat, USII Dolj acordă tichete – cadou de sărbătorile de Crăciun şi Paște.

S-au acordat ajutoare umanitare pentru sinistraţii din Banat, Oltenia, în anul 2005, în cuantum de 50 de milioane de lei. De asemenea, USII Dolj s-a preocupat de colectarea de la cadrele didactice a unor sume de bani pentru sinistraţii judeţului Dolj, în urma inundaţiilor din 2006, în valoare de aproximativ 1 miliard de lei, în cadrul acestei sume incluzând şi contribuţia USII Dolj pentru sinistraţii din Bistreţ, Plosca, Bechet, Rast.

Cu sprijinul Primăriei Craiova, USII Dolj a premiat atât elevii cât şi profesorii lor, care au obţinut premii la fazele naţionale ale olimpiadelor desfăşurate la Craiova.

 

Președinte,

Prof. Constantin RADA