COMUNICATE

Cineva a zis aşa:

“Ceea ce numim viaţă este un drum către moarte. Ceea ce numim moarte este poarta spre viaţă…” Astăzi, la ora 7 fără 10, colegul și prietenul nostru, prof. RADU STOICULESCU, a deschis această ultimă poartă, luând cu el suferința și iubirea, bucuria și durerea…. Generațiilor de elevi le rămâne sămânța cunoașterii pe care le-a daruit-o cu generozitate. Nouă ne rămân amintirile : calmul și seninătatea aproape olimpiană, umorul de nestăvilit, puterea de muncă și, poate cel mai important lucru, dar cel mai greu , puterea de a ierta…..

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Biroul Operativ

USII Dolj