C.R.F.S.C

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE SINDICALĂ CRAIOVA

(DOLJ, GORJ, MEHEDINŢI, OLT, VÂLCEA)

 

Misiunea C.R.F.S.C.:

Promovarea iniţiativelor care susţin îmbunătăţirea continuă a calităţii activităţilor educaţionale.

Obiectivele C.R.F.S.C.:

 • promovarea principiilor şi standardelor europene în domeniul educaţiei, la nivelul comunităţilor locale, a micro-regiunilor, judeţelor şi regiunii;
 • promovarea unui învăţământ de calitate, care să răspundă nevoilor sociale generale, precum şi ale grupurilor şi comunităţilor vulnerabile din regiune pentru creşterea calităţii vieţii acestora, indiferent de etnie, religie, gen;
 • promovarea unor activităţi şi programe comune cu organizaţii internaţionale similare, în domeniul educaţiei, sănătăţii umane şi protecţiei mediului;
 • inițierea, reconversia, calificarea, recalificarea, specializarea și perfecționarea profesională a personalului implicat în activități educaționale și din domeniile conexe;
 • colaborarea cu autoritățile europene din domeniul educației, cu administrațiile locale și/sau regionale și cu comunitățile locale în vederea realizării de politici participative în domeniul educației.

Cursuri acreditate:

 1. DENUMIREA PROGRAMULUI:

Cultura sănătății şi securității muncii

 

 1. TIPUL PROGRAMULUI:
 • program modular realizat prin stagii non-disciplinare;
 • 80 de ore – 20 de credite.

Notă:

Programul de formare este acreditat de Ministerul Educaţiei Naționale prin OMEN nr.5550/2013.

 

 1. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Zi
 1. GRUPUL ŢINTĂ: personal didactic de predare, îndrumare și control şi personal didactic auxiliar din învăţământ (grupe de câte 25 de cursanţi).
 1. SCOPUL:

Susţinerea procesului de îmbunătăţire a sistemului naţional de educaţie şi formare profesională, prin crearea unui climat de siguranţă a elevilor şi a personalului şcolii.