Metodologia mobilității personalului didactic 2018 – 2019

Metodologia reglementează condițiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar; organizarea și desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar; angajarea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar, precum și eliberarea din funcție a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.

În fișierele atașate pe site-ul ministerului la secțiunea Mobilitatea personalului didactic pot fi consultate:

  • legislația specifică,
  • calendarul pentru mobilități,
  • centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile şi specializările,
  • probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar,
  • disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ

de pe site-ul nostru puteți descărca direct Metodologia mobilității personalului didactic